Éponger la mer avec un mouchoir de poche

- >
  eponger-la-mer-avec-un-mouchoir-de-poche.jpeg

Éponger la mer avec un mouchoir de poche

Camille Truyffaut

Éponger la mer avec un mouchoir de poche - 2021
21,5 x 20,5 cm
Aquatint op organza

Photo ©Sara Labidi

Niemand kan ontkennen dat Camille Truyffaut een subtiele en gevoelige colorist van het licht is. Ze gaat na hoe het licht op de intensiteit, op de textuur, op het oppervlak van een canvas - of welke drager ook - van objecten en van kleuren, van haar materiaal inwerkt en er een verbond mee aangaat. Symbiotisch. Vaak bijna ongemerkt als een natuurlijke vanzelfsprekendheid. Intuïtief gestructureerd binnen de ruimte van het werk, maar ook nooit de ruimte an sich, waarin het werk geïntegreerd wordt, vergetend. Als een bijna onopgemerkte knipoog, als een delicate lichtinval met de ruimte vergroeid.

Éponger la mer avec un mouchoir de poche

Haar werken bezitten niet alleen een artistieke, maar ook een lyrische kracht. Iets wat ze onder andere met de titels van haar tentoonstellingen en van haar werken aantoont.
Zo bestaan de werken met de beeldende titel Éponger la mer avec un mouchoir de poche - die klinkt als een vers uit een gedicht - uit een tiental unieke zakdoekwerken van aquatint op organza. Op het formaat van een zakdoek zien we verschillende tonaliteiten blauw. Een zakdoek is trouwens iets wat je gebruikt als je geen woorden meer hebt. Het geeft het moment weer waarop alle woorden overbodig zijn en de zakdoek zelf spreekt. Door de manier waarop Camille Truyffaut deze werken bevestigt aan de muur, wordt niet alleen de keuze voor de verschillende soorten lijnen - meestal horizontaal, dan weer verticaal - duidelijk, maar lijkt het werk ook los te staan van de wand waarop het bevestigd is en in de ruimte te ‘zweven’. Het erdoor vallende licht zorgt voor wisselende moiré-effecten, alsof je blik over de verschillende en transparante gedaantes en spiegelingen van het licht glijdt. Zo lijkt ze de beweging van de uiteenlopende tonaliteiten blauw - naargelang de druk lichter of donkerder is - te vatten in een werk dat stil aan de muur hangt.

Deel van een tekst geschreven door Inge Braeckman
De volledige tekst kan je lezen: https://m21.gallery/nl/exhibitions/camille-truyffaut