Privacyverklaring

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verantwoordelijke voor de verwerking: Mertens Decor bv, Bredabaan 400 bus 1 te Wuustwezel, KBO-nummer 869.468.408

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website http://www.m21.gallery door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Mertens Decor bv verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

Cookies

Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën, verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, de datum en duur van het gebruik van website.

Klantgegevens

Als u gebruik maakt van onze website, kunnen we de volgende klantinformatie over uw verzamelen: uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens die u ons overmaakt;

Communicatiegegevens

Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam en voornaam, uw e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.

Algemene doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies – om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantengegevens – voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.
 • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze producten en diensten door het noteren van hun naam en e-mailadres, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailing of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • Overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.
 • Financiële instellingen.
 • Verzekeringsinstellingen
 • Interne medewerkers, zoals HR-departement, aankoopdienst
 • Externe medewerkers, zoals monteurs
 • Media- en distributiekanalen zoals geschreven pers, sociale media
 • Mailchimp voor het verzorgen en verspreiden van direct mailing
 • Sociaal secretariaat (voor personeel)
 • Diensten voor preventie en bescherming op het werk (voor personeel)

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

 • Facturen en andere boekhoudkundige documenten zullen 10 jaar bewaard worden.
 • Offertes zullen 1 jaar bewaard worden.
 • Dossiers met aankoopgegevens van goederen/diensten zullen 7 jaar bewaard worden.

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze samenwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@mertensdecor.be en info@m21.gallery, per post naar Bredabaan 400 bus 1, 2990 Wuustwezel.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen nl. het maken van een back-up op regelmatige basis, recovery tests uitvoeren en antivirussoftware.

In geen geval kan Mertens Decor bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoons-gegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw website geplaatst worden op de computer of een ander mobiel apparaat van de bezoekers aan uw website. Net zoals vergelijkbare technologieën (fingerprinting, tracking pixels, plugins, etc.), laten cookies toe informatie van de gebruiker op te slaan en toegankelijk te maken. Ze worden vooral gebruikt om websites efficiënter te laten werken, om voorkeuren van gebruikers te onthouden, om het internetverkeer van en naar de website te analyseren en om het surfgedrag van de gebruikers te tracken.
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoek en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacy-instellingen registreren, in onze website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site bezocht heeft.

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuze op elk ogenblik beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@m21.gallery of info@mertensdecor.be, of per post op Bredabaan 400 bus 1 te 2990 Wuustwezel.