Double Honor

- double-honor.jpeg

Double Honor

Pieter Bauters

Double Honor - 2020
42 x 19 x 15 cm
Brons, acrylverf

“Double Honor”

Gedreven kunstenaar met een dosis zelfrelativering

Met grote gedrevenheid, maar met een zekere dosis zelfrelativering, reflecteert Pieter Bauters in zijn kunstpraktijk over een maatschappij die bezeten is door het nieuwe en gefixeerd is op snelheid. In de tentoonstelling “I thought it was just a game” weerspiegelt het kunstwerk “Double Honor” – op een treffende wijze – de manier van kijken en denken van deze veelzijdige kunstenaar.

Kunstenaarschap als attitude

Pieter ervaart de wereld als een onontwarbaar kluwen van waarden, normen en meningen. Zonder een oordeel te vellen, maar met een juiste dosis humor, zoekt de kunstenaar naar een evenwicht. Het maken van beeldend werk is voor Pieter Bauters als een attitude, als een bewustwording en een bevraging van zijn functie in de maatschappij. Zijn kunstpraktijk kan gezien worden als een onderzoek waarbij een deel van de werkelijkheid wordt herschreven om het geheel beter te kunnen zien. Pieter Bauters’ werk gaat over demonteren, terug opbouwen en reconstrueren.

Geen blok hout voor het haardvuur

Het beeld “Double Honor” lijkt op het eerste gezicht een stuk gekliefde boomstam maar dan versierd met gekleurde houten dreveltjes. Een houtblok dat net iets te mooi is om ordinair in het haardvuur te gooien. Geen blok hout die opgebrand moet worden alvorens zijn kwaliteit te kunnen tonen. Knetterend brandhout zorgt voor gezelligheid in het gezin en geeft ons een gevoel van geborgenheid en samenhorigheid. Gevoelens die we allemaal nastreven in ons leven, ieder van ons op een andere manier.

Houten drevels die verwijzen naar pen-gatverbinding

Hout is voor Pieter Bauters – van kindsbeen af – een interessant en geliefkoosd materiaal. De felgekleurde drevels op de sculptuur verwijzen naar de eeuwenoude pen-gatverbinding in de schrijnwerkerij. Ronde, langwerpige houtdeeltjes die zorgen voor een sterke, fysieke verbinding tussen verschillende stukken hout. Voor Pieter Bauters staan deze verbindingsstukken symbool voor de verschillende relaties die mensen onderhouden met elkaar. Deze relaties kunnen familiaal, emotioneel, vriendschappelijk of professioneel zijn… Vandaar de verschillende kleuren. Eenmaal de denkbeeldige blokken verankerd zijn in elkaar, vormen ze één sterk geheel: een meubel, het gezin, de maatschappij, de wereld …

Double Honor zet de toeschouwer op het verkeerde been

Het natuurgetrouwe kunstwerk zet de toeschouwer echter op het verkeerde been. Deze sculptuur is helemaal geen houten object waarvan na consumptie enkel as overblijft. Het beeld is vervaardigd uit duurzaam brons. In deze hoedanigheid doorstaat het de tand des tijds en bestaat het niet enkel bij de gratie van vernietigd te worden. Het is een zorgvuldig geselecteerd kunstobject dat identiteit en geborgenheid symboliseert.

Eer van dubbele betekenis

Met de nimmer uit zijn gedachten verdwijnende visie van “I thought it was just a game” legt Pieter Bauters een dubbele betekenis in dit bronzen beeld. De kunstenaar creëert in Double Honor een spanningsveld. Gekliefd hout – om brutaal in het houtvuur te belanden – verwijst naar onze nood aan geborgenheid. Samen met de gekleurde dreveltjes, staat Double Honor voor de sociale cohesie, de positie die we innemen tot elkaar en bij uitbreiding onze nood aan identiteit.