Pieter Bauters

Pieter Bauters

Pieter Bauters:
I Thought It Was Just a Game


Pieter Bauters (° 1975, Sint-Amandsberg, België) woont en werkt in Gent. Bauters studeert vanaf 1997 tot 2003 Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. In 2001 behaalt hij een Masterdiploma in de Vrije Grafiek. Bijkomend verzilvert hij in 2003 de titel; Master in de Mixed Media.

De kunstwerken van Pieter Bauters reflecteren over een maatschappij die bezeten is door het nieuwe en gefixeerd is op snelheid. In real time informeren news-apps ons over brandend nieuws waarbij inhoud en kwaliteit soms van ondergeschikt belang is. We worden door Instagram en Pinterest overladen met beelden die haastig worden bekeken. De kwaliteit van ons leven wordt voor een groot deel bepaald door de snelheid van de glasvezelkabel. Hierdoor verwachten we dat bestelde pakketjes en Take Away steeds sneller aan onze voordeur worden afgeleverd. Dit zou kunnen vermoeden dat we meer tijd winnen voor andere zaken. Maar is dit wel zo en waar is de gewonnen tijd dan naartoe?

Het maken van beeldend werk heeft voor Pieter Bauters weinig te maken met een mogelijke onvrede over de bestaande realiteit. Zijn kunstpraktijk kan eerder gezien worden als een soort onderzoek waarbij een deel van de werkelijkheid wordt herschreven om het geheel beter te kunnen zien. Pieter Bauters’ werk gaat over afbreken, demonteren, terug opbouwen en reconstrueren.

Voor Pieter Bauters is het fysieke proces even belangrijk als het mentale. Pieter ervaart de wereld als een onontwarbaar kluwen van waarden, normen en meningen. Deze zowel beangstigende als geruststellende gedachte bezorgt de kunstenaar de mening dat ook inzichten, ideeën, opinies, mogelijkheden en hun materialisaties ten gepaste tijden mogen worden gedeconstrueerd en herdacht.

“We can never grasp, totalize or conceptualize reality (in a single image), because we’re always in the midst of it, thus making the complete overview impossible.
And that’s where the opportunities are to be found.”

Zijn manier van kijken en denken resulteert in een serie collages, reliëfs, assemblages en installaties. In zijn prachtige oeuvre zijn eveneens bronzen sculpturen, muurschilderingen en handgetufte tapijten terug te vinden. De productie van zijn tapijten start reeds tijdens zijn academiejaren. Ze zijn sindsdien een constante in zijn oeuvre.

Bauters haalt zijn inspiratie uit publiciteitsmateriaal, architectuur, speeltuinen, schaalmodellen, metroplannen, wegsignalisatie en grote bouwwerven. Wat Pieter in zijn werken wil laten zien, is het anonieme van de hedendaagse maatschappij: het verlies aan plaats, richting en identiteit. De non-identiteit geportretteerd, de non-plaats in kaart gebracht.

De materiaalkeuze van Pieter beperkt zich niet tot de traditionele kunstmedia. Hij is steeds op zoek naar nieuwe materialen en gebruikt alle interessante dingen die zijn dagelijkse leven doorkruisen. De kunstenaar verandert hun vorm en schenkt de partikels een nieuw bestaan. De onderdelen worden herschikt en geroteerd tot de stukken voor hem in elkaar vallen als in een puzzel. Ondertussen kan Pieter terugvallen op een steeds groter wordend archief. De gesorteerde verzameling aan stukjes papier, hout, karton ligt te wachten om te worden beschilderd, gescheurd en uitgesneden. Op het juiste moment worden ze verwerkt tot een nieuw beeld.

Opvallend in zijn werk is de voortdurende spanning tussen het figuratieve en het abstracte. Voor de kunstenaar is dit een logische consequentie van zijn inhoudelijke gerichtheid. Pieter Bauters hanteert hiervoor een vrij minimalistische beeldentaal die balanceert tussen beeldende kunst en architectuur.

Lees meer